Zaterdag 1 juni 2024 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Surhuisterveen

Welkom bij

INPP Nederland voor ouders

Het instituut is de Nederlandse tak van het Institute for Neuro-Physiological Psychology. Wij zetten ons in om mensen met leer- en gedragsproblemen te helpen en de INPP-methode in Nederland te verspreiden door het opleiden van therapeuten en het vergroten van kennis over de invloed van neuro-motorische onrijpheid (NMI) op schoolprestaties en gedrag.

Deze reflex integratie therapie wordt uitgevoerd in meer dan 20 landen en heeft reeds duizenden kinderen geholpen sinds 1975.


‘Later wil ik astronaut worden!’

Het is geen gek antwoord, als je een kind vraagt naar zijn ambities. Als kind zijn de mogelijkheden onbegrensd. Maar wat doe je als je dromen onbereikbaar lijken, omdat je moeite hebt met leren bijvoorbeeld, of als je sociale ontwikkeling achterblijft bij leeftijdsgenoten, of wanneer angst je leven beheerst? Accepteer je dan dat je die droom bij zult moeten stellen?

Bij INPP kijken we naar de oorzaken achter het leerprobleem en trachten deze aan te pakken door een bewegingsprogramma. De -reflex -integratie -therapie dient dagelijks te worden uitgevoerd thuis, onder begeleiding van de ouder(s). Het bestaat uit hele eenvoudige en repetitieve oefeningen.

De methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen. Medicijnen zijn hier niet nodig.


Kan het INPP iets voor mijn kind betekenen?

Wil je weten of het INPP programma jouw kind mogelijk kan helpen met leerproblemen op te lossen, begin dan eerst met onderstaande vragen:

De10 punten reflexintegratie vragenlijst

  1. Heeft je kind dyslexie?
  2. Heeft je kind moeite met (begrijpend) lezen?
  3. Heeft je kind moeite met spelling?
  4. Heeft je kind moeite met klokkijken?
  5. Heeft je kind een duidelijke voorkeurshand?
  6. Heeft je kind moeite met automatiseren (op school)?
  7. Heeft je kind moeite met concentreren?
  8. Is je kind snel afgeleid?
  9. Vind je kind het lastig om stil te zitten?
  10. Zit je kind zeer voorovergebogen/schuin aan tafel?

Mocht je één van deze vragen met ja beantwoord hebben ga dan naar de vragenlijst bewegen en leren van INPP.


Wat kan INPP Nederland voor jou of jouw kind betekenen?

Mijn kind heeft last van een lees, leer, concentratie, of gedragsprobleem of heeft een diagnose gekregen:

Ik heb last van een leer- of gedragsprobleem:

Hoe gaan wij en onze therapeuten te werk:

Ik wil kinderen\volwassenen met leer- en concentratieproblemen kunnen helpen:


INPP folder

Hier kan je onze folder over het INPP programma downloaden.


Erkende INPP therapeuten in Nederland

INPP-Licentiate_UK_RGB-3.jpg

Als je dit logo ziet dan weet je zeker dat deze therapeut opgeleid is door een officiële opleider van het instituut. De opleiding tot INPP therapeut kan in Nederland gedaan zijn, of bij een instituut in Engeland, Duitsland of Polen. De therapeut heeft een praktijk in Nederland en heeft daardoor het recht op lidmaatschap (Licentiate) bij INPP in Nederland. Deze erkenning verkrijgt iemand alleen als hij of zij voldoet aan de eisen en richtlijnen van het instituut. Op deze manier kan de kwaliteit van de therapeut worden gewaarborgd.


INPP Nederland heeft drie websites voor verschillende doelgroepen.

Gezin

De website waarop je je nu bevindt is voor ouders en het geven van algemene informatie over de INPP methode.

Juf voor de klas

We hebben een speciale website voor leerkrachten en (zorg)leerkrachten of remedial teachers die binnen het onderwijs werkzaam zijn.

Behandelaar

Daarnaast hebben we een website voor therapeuten en behandelaars die meer willen weten over de INPP methode.


Cursussen voor het onderwijs of therapeuten

INPP Nederland bied zowel een jaaropleiding en een dagcurus aan voor mensen werkzaam in het onderwijs of als therapeut/behandelaar met een privépraktijk. Alle informatie zoals cursus inhoud, locatie, kosten en eerst volgende cursus moment, vind je onder de onderstaande knoppen.

INPP Jaarcursus

Opleiding tot INPP therapeut

Volg onze jaarcursus en word een erkend INPP therapeut/behandelaar.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om signalen van neuromotorische onrijpheid te herkennen en een gericht oefenprogramma op te starten.

Dit als therapeut in jouw privépraktijk, of op school als je een kind individueel begeleidt als (zorg)leerkracht.

INPP Dagcursus

“Eerst bewegen, dan leren”

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Deze leerling kan dus zijn volledige potentieel niet laten zien. Kinderen moeten eerst hun bewegingen leren controleren, alvorens ze kunnen stilzitten, schrijven of lezen.

Je neemt zelf deel aan het INPP-bewegingsprogramma dat je dagelijks met de hele klas kan uitvoeren.