Kostenoverzicht

In dit kostenoverzicht* vindt u informatie van INPP wat een behandeling kost.

Intakegesprek

Tijdsduur ongeveer 1 – 1½ uur. Vragenlijsten / voorgeschiedenis, uitleg van het programma. Na het intake-gesprek wordt bepaald of de cliënt het programma gaat volgen.

Gratis**

Diagnostische beoordeling

Tijdsduur ongeveer 2 – 3 uur. Hierbij worden de volgende gebieden getest: balans / evenwicht, grove en fijne spiercoördinatie, ruimtelijke oriëntatie, lateraliteit, aanwezigheid van primitieve reflexen, afwezigheid van (volwassen) houdingsreflexen, functioneel ogen onderzoek, oculomotorische (oogbeweging) functie, visuele motorische intergratie, visuele perceptuele. waarneming.

€ 200,00

Rapportlezing en start thuisprogramma

Tijdsduur ongeveer 1½ – 2 uur. De therapeut doet mondeling verslag over de diagnose naar aanleiding van de bovengenoemde testen. U ontvangt een geschreven rapport. Dit rapport kunt u ook gebruiken om de leerkracht en huisarts te informeren. Eveneens zal nu het thuisprogramma worden uitgelegd. De oefening(-en) worden één keer voorgedaan en één keer samen met het kind gedaan.

€ 110,00

Reflex herhalingsonderzoek

Tijdsduur ongeveer 1 – 1½ uur per herhalingsonderzoek. Om het effect van het thuisprogramma te controleren wordt u na 6 weken terugverwacht. Hierna nog één keer na 6 weken en vervolgens steeds om de 8 weken. Het herhalingsonderzoek bestaat uit: controle van de oefeningen die thuis zijn gedaan; testen van de primitieve en posturale reflexen op hun aan- of afwezigheid. Het opnieuw inoefenen van een nieuwe oefening. Het thuisprogramma doorlopen duurt ongeveer anderhalf jaar.

€ 80,00

Het behandelplan is gebaseerd op een therapieduur van ongeveer 12 tot 18 maanden. De totale kosten bedragen ongeveer € 800,- tot € 1000,- De tijdsduur kan naar leeftijd van het kind variëren.

* Deze prijzen van dit kostenoverzicht gelden vanaf 1-1-2016 en zijn inclusief 21% btw. Bij absentie zonder bericht en/of annulering binnen 24 uur van de afspraak, wordt het volle tarief in rekening gebracht. De precieze kosten van de behandeling kunt u bij de NDT- INPP therapeut opvragen. Wilt u weten of de behandeling door uw zorgverzekering wordt gedekt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

**Het overzicht van de kosten van het INPP-programma is een adviesprijs die geadviseerd wordt door het hoofdkantoor van INPP International in Chester, Engeland. De INPP therapeut bepaald uiteindelijk zelf wat het behandelingstarief is.