Zaterdag in september 2024 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Brabant

Vragenlijst kinderen

Iedereen heeft wel eens moeite om bepaalde dingen te doen. De oorzaak voor deze problemen is niet altijd even makkelijk aan te wijzen. bij de vragenlijst voor kinderen kijken we naar de moeilijkheden in één of meer van de volgende gebieden:

  • Gedragsproblemen (daaronder vallen concentratie stoornissen)
  • Hyperactiviteit, agressiviteit (extreem verlegen zijn etc.)
  • Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, etc.)
  • Waarnemingstoornissen (auditief, visueel, tactiel)
  • Bewegingsstoornissen (grove en fijne motoriek)
  • Algemene ontwikkelingsvertragingen

Deze problemen hebben wel degelijk een oorzaak die te achterhalen zijn. Door het invullen van de vragenlijst kan de oorsprong van de moeilijkheden uitgezocht worden. Met de door INPP ontwikkelde vragenlijst kunt u achterhalen of de problemen waar uw kind mee te maken heeft, terug te voeren zijn naar een Neuromotorische onrijpheid (Neuro Motor Immaturity NMI). Uw kind heeft dan waarschijnlijk één of meerdere fases in de vroege ontwikkeling overgeslagen.

De vragenlijst kinderen

De vragenlijst kinderen is ontwikkeld om de samenhang te ontdekken tussen reflexactiviteit en ontwikkelingsachterstand. Hoe vaker de vragen met ‘Ja’ beantwoord worden, des te groter de kans dat er sprake is van een neuro ontwikkelingsvertraging op grond van nog aanwezige primitieve reflexen. Is het antwoord 7 keer of meer ‘Ja’ (bij een kind dat naar de lagere school gaat), is de kans groot dat er neuro-motorische onrijpheid aanwezig is bij uw kind en dan is behandeling vrijwel zeker nodig.

INPP Vragenlijst kinderen voor reflexintegratie (NMI)

Als je onderstaand vragenlijst invuld en verstuurd, ontvang je de vragen en ingevulde antwoorden op het opgegeven e-mailadres. Deze e-mail kan je vervolgens dan zelf doorsturen naar de INPP therapeut waarmee je kennis wil maken voor het behandelen van je kind. Je kan een therapeut vinden bij de volgende link: Inpp-therapeuten. Je vindt hier de website van de therapeut. Ga daar naartoe en zoek bij de therapeut het e-mail adres om de vragenlijst door te sturen.

De persoonlijke gegevens die wij vragen, zijn puur om de e-mail te kunnen versturen, INPP Nederland gebruikt de ingevulde gegevens verder niet en zal geen contact met je opnemen.

INPP Vragenlijst kinderen

INPP Vragenlijst Kind

Reflextherapie

Reflextherapie is een bewegingsprogramma dat is ontwikkeld door INPP (The Institute for Neuro-Physiological Psychology). Door dagelijks 5-10 minuten specifieke oefeningen te doen worden de primitieve reflexen geremd en kan de neurologische motorische ontwikkeling goed tot stand komen.

Neem contact op met een therapeut voor reflextherapie bij u in de buurt. Kijk bij INPP therapeuten 

Vragenlijst kinderen

Deze vragenlijst voor kinderen is ontstaan na het onderzoek: Screening* for Neuro-Developmental Delay in 1998 en gepubliceerd  in het vaktijdschrift: British Journal for Occupational Therapy in 1998.  Deze screening is onderzocht door Sally Goddard-Blythe en David Hyland. Results from the 1998 study, which examined the difference in early development history between 70 children with specific learning difficulties and 70 children with non specific learning difficulties aged 8-10 years.*Screening for Neurological Dysfunction (NDD/NOV) in the Specific Learning Difficulty Child. NDD= Neuro Developmental Delay  en NMI= Neuromotorische onrijpheid.

Vul de vragenlijst reflexintegratie in voor jouw kind en neem dan contact op met een INPP therapeut bij jou in de buurt.

Werk je in het onderwijs en ben je benieuwd wat het INPP programma voor jouw leerlingen kan betekenen?

Bezoek dan onze onderwijs website op: https://eerstbewegendanleren.nl/

Ben je therapeut of behandelaar voor kinderen/volwassenen en ben je benieuwd hoe jij het INPP programma kan toepassen?

Kijk dan op onze therapeuten website: https://www.inppreflexintegratie.nl/