Zaterdag 1 okober 2022 - Den Haag - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren"

Vragenlijst kinderen

Iedereen heeft wel eens moeite om bepaalde dingen te doen. De oorzaak voor deze problemen is niet altijd even makkelijk aan te wijzen. bij de vragenlijst kinderen kijken we naar de moeilijkheden in één of meer van de volgende gebieden:

 • Gedragsproblemen (daaronder vallen concentratie stoornissen
 • Hyperactiviteit, agressiviteit, extreem verlegen zijn etc.)
 • Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, etc.)
 • Waarnemingstoornissen (auditief, visueel, tactiel)
 • Bewegingsstoornissen (grove en fijne motoriek)
 • Algemene ontwikkelingsvertragingen

Deze problemen hebben wel degelijk een oorzaak die te achterhalen is. Door het invullen van de vragenlijst kan de oorsprong van de moeilijkheden uitgezocht worden. Met de door INPP ontwikkelde vragenlijst kunt u achterhalen of de problemen waar uw kind mee te maken heeft, terug te voeren zijn naar een Neuromotorische onrijpheid (Neuro Motor Immaturity NMI). Uw kind heeft dan waarschijnlijk één of meerdere fases in de vroege ontwikkeling overgeslagen.

De vragenlijst kinderen

De vragenlijst kinderen is ontwikkeld om de samenhang te ontdekken tussen reflexactiviteit en ontwikkelingsachterstand. Hoe vaker de vragen met ‘Ja’ beantwoord worden, des te groter de kans dat er sprake is van een neuro ontwikkelingsvertraging op grond van nog aanwezige primitieve reflexen. Is het antwoord 7 keer of meer ‘ja’ (bij een kind dat naar de lagere school gaat), dan is behandeling van NOV vrijwel zeker nodig. Als u toestemming geeft om de vragenlijst door te sturen naar een INPP therapeut, wordt door ons een therapeut gezocht bij u in de buurt.

Het INPP heeft een vragenlijst kinderen ontwikkeld, waarmee gekeken wordt of uw kind in het INPP programma past.

Als u de vragenlijst invult wilt u dan de plaats invullen waar u woont en een telefoonnummer waar wij u kunnen bereiken. De telefonische intake wordt gedaan op het kantoor van INPP Nederland en is bedoeld om u door te verwijzen naar één van onze INPP therapeuten in Nederland. Vragenlijsten die niet volledig ingevuld zijn kunnen helaas niet in behandeling worden genomen

Reflextherapie

Reflextherapie is een bewegingsprogramma dat is ontwikkeld door INPP (The Institute for Neuro-Physiological Psychology). Door dagelijks 5-10 minuten specifieke oefeningen te doen worden de primitieve reflexen geremd en kan de neurologische motorische ontwikkeling goed tot stand komen.

Als u onderstaande vragen met 7 of meer keer met JA beantwoord, is de kans groot dat er neuro-motorische onrijpheid aanwezig is bij uw kind. Dit heet bij INPP Neuromotorische onrijpheid (NMI).

INPP Vragenlijst kinderen voor reflexintegratie (NMI)

 • Komen er leerproblemen voor in de directe familie bij u?
 • Waren er medische problemen tijdens de zwangerschap?
 • Was het geboorteproces ongewoon of erg lang?
 • Is uw kind te vroeg (14 dagen) of te laat (12 dagen) geboren?
 • Was het geboortegewicht minder dan 5 pond?
 • Had uw kind in de 1e weken moeite met zuigen of met eten binnenhouden?
 • Heeft uw kind de fase van kruipen op de buik of op de handen en voeten overgeslagen?
 • Was uw kind laat met leren lopen (later dan 16 maanden)?
 • Was uw kind laat met leren praten (nog geen 2 tot 3 woordzinnen rond 18 maanden)?
 • Heeft uw kind met 6-7 jaar nog moeite met zichzelf aan te kleden, schoenveters vast te maken en knoopjes dicht te doen?
 • Heeft uw kind last van allergieën?
 • Heeft uw kind een sterke reactie gehad op één van de inentingen?
 • Zoog uw kind nog de duim boven de leeftijd van 5 jaar?
 • Plaste uw kind nog weleens in bed boven de leeftijd van 5 jaar?
 • Heeft uw kind last van wagenziekte?
 • Heeft uw kind moeite (gehad) met leren klokkijken op een gewone (analoge) klok?
 • Heeft uw kind moeite om te leren fietsen op een tweewielige fiets?
 • Heeft uw kind veel last (gehad) van keel/neus/oor infecties?
 • Heeft uw kind in de eerste drie maanden van zijn/haar leven een ziekte gehad met hoge koorts/delirium of stuiptrekkingen?
 • Heeft uw kind moeite met het vangen van een (tennis)bal?
 • Vindt uw kind het niet leuk om naar gymnastiek lessen te gaan?
 • Heeft uw kind moeite met stilzitten (zelfs als dit voor een korte periode is)?
 • Reageert uw kind overdreven heftig op een onverwacht hard geluid?
 • Heeft uw kind moeite met leren lezen?
 • heeft uw kind moeite met leren schrijven?
 • Maakt uw kind veel fouten tijdens het overschrijven?

Neem contact op met een therapeut voor reflextherapie bij u in de buurt. Kijk bij INPP therapeuten 

Vragenlijst kinderen

Deze vragenlijst voor kinderen is ontstaan na het onderzoek: Screening* for Neuro-Developmental Delay in 1998 en gepubliceerd  in het vaktijdschrift: British Journal for Occupational Therapy in 1998.  Deze screening is onderzocht door Sally Goddard-Blythe en David Hyland. Results from the 1998 study, which examined the difference in early development history between 70 children with specific learning difficulties and 70 children with non specific learning difficulties aged 8-10 years.*Screening for Neurological Dysfunction (NDD/NOV) in the Specific Learning Difficulty Child. NDD= Neuro Developmental Delay  en NMI= Neuromotorische onrijpheid.

Vul de vragenlijst reflexintegratie in voor jouw kind en neem dan contact op met een INPP therapeut bij jou in de buurt.

Werk je in het onderwijs en ben je benieuwd wat het INPP programma voor jouw leerlingen kan betekenen?

Bezoek dan onze onderwijs website op: https://leerproblemen.eu/

Ben je therapeut of behandelaar voor kinderen/volwassenen en ben je benieuwd hoe jij het INPP programma kan toepassen?

Kijk dan op onze therapeuten website: https://www.inppreflexintegratie.nl/