Zaterdag 1 juni 2024 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Surhuisterveen

Mijn kind heeft moeite met auditieve verwerking

Mijn kind heeft moeite met auditieve verwerking: Hoortraining is een effectieve methode die eenvoudig kan worden ingezet. De hoortraining reguleert en verbetert het centrale horen, de auditieve lateraliteit en de daarmee verbonden vaardigheden.

Aandacht en concentratie

  • Concentratiestoornis
  • Snel afgeleid zijn
  • Attention Deficit Disorder (ADD)
  • ADD met hyperavtiviteit (ADHD)
  • Problemen met aandacht en concentratie spanne

Mijn kind heeft moeite met auditieve verwerking bij problemen met de concentratie, aandacht, ADD en ADHD

Snel afgeleid zijn en concentratie problemen kunnen door een onevenwichtige auditieve waarneming veroorzaakt worden.

Als iemand geen goed evenwicht in de waarneming van lage en hoge frequenties heeft, hoort hij storende geluiden, en eventueel harder dan het zinvolle en betekenisvolle geluid (zoals bijv. spraak).

Kinderen horen bijvoorbeeld het verkeer op straat voor de school. Het kind hoort het lopen in het trappenhuis op school en de leraar/lerares in de lerarenkamer harder of bijna even hard. Net zoals de stem van de leraar/ lerares in de eigen klas.

Ook nemen deze kinderen spraakklanken zachter en minder duidelijk waar dan de geluiden door het lopen van de kinderen op de vloer. Dit door het schuiven van stoelen of andere storende geluiden die daardoor worden veroorzaakt.

Maar het is juist het stemgeluid en het praten van de leraar/lerares en de medescholieren dan waarop de het kind zich moet concentreren zoals de taken die op school gedaan moeten worden. Volwassenen vinden het bijvoorbeeld moeilijk, in een luidruchtige omgeving zoals een café een gesprek te volgen en te voeren. Maar ook zich in een grote kantoorruimte op een telefoongesprek te concentreren (cocktail party deafness).

Mensen met een onevenwichtigheid in de centrale auditieve waarneming moeten veel meer concentratie opbrengen. Dit om belangrijke delen van een gesprek akoestisch te kunnen verstaan en om de achtergrondgeluiden uit te filteren. Deze voortdurende inspanning kan gemakkelijk tot overbelasting leiden.

Uit deze overbelasting raken de betroffen mensen dan in een concentratiezwakte en zijn snel afgeleid. De aandacht wordt minder. Dit omdat het voor deze mensen gewoon te vermoeiend is, om zich nog langer te concentreren. ADD is niet altijd de juiste diagnose in deze context.

Sommigen compenseren hun overbelasting door overdreven activiteit of zelfs door agressief gedrag, maar ook fysieke symptomen zoals hoofdpijn. Hier wordt vaak ten onrechte uitgegaan van dat de persoon ADHD zou hebben.

Door het herstellen van het evenwicht bij het horen kan bij deze mensen een belangrijke deel van de oorzaak de overbelasting uit de weg geruimd worden. Kinderen valt het dan makkelijker de stem van de leraar/lerares  te volgen. Ze hebben minder kracht nodig om het onderwijs te volgen. Ook de betrokkene volwassenen kunnen zich gemakkelijker op belangrijke akoestische inhoud concentreren en storende geluiden uitfilteren. Daaruit ontstaat ontspanning en dit leidt tot  een langere tijd om informatie op te nemen.

INPP biedt de betrokkenen een auditieve training aan, die het fundament van ontspannen horen kan geven.

Vul de vragenlijst reflexintegratie in voor jouw kind en neem dan contact op met een INPP therapeut bij jou in de buurt.

Werk je in het onderwijs en ben je benieuwd wat het INPP programma voor jouw leerlingen kan betekenen?

Bezoek dan onze onderwijs website op: https://leerproblemen.eu/

Ben je therapeut of behandelaar voor kinderen/volwassenen en ben je benieuwd hoe jij het INPP programma kan toepassen?

Kijk dan op onze therapeuten website: https://www.inppreflexintegratie.nl/