Behandelmethode

Wanneer u voor behandeling met de INPP methode heeft gekozen, worden in de regel de volgende stappen doorlopen:  

Stap 1 - Interview

Vooraf wordt altijd een intakegesprek gevoerd om meer informatie te verkrijgen. Voor de behandeling is inzicht nodig in: het verloop van de zwangerschap, hoe de geboorte is gegaan en hoe de verdere ontwikkeling in het eerste jaar was. Ook zal de therapeut vragen naar het verloop van de motorische ontwikkeling en of de cliënt in de eerste levensjaren een ziekte of virusinfecite heeft gehad en of er een reactie op de inentingen is geweest.  

Stap 2 - Tests

De leeftijd van de cliënt bepaalt welke testen gedaan kunnen worden in het grote onderzoek en afhankelijk van de leeftijd kan het onderzoek bij kinderen 2-3 uur duren. Natuurlijk wordt bij dit onderzoek rekening gehouden met de vermogens van het kind en wat het kan verdragen. Het onderzoek geeft een nauwkeurig overzicht van de motorische ontwikkeling van uw kind. De volgende gebieden worden getest:
  • Grove en fijne motorische coördinatie
  • Evenwicht en balans
  • De bewegingsontwikkeling in het eerste jaar
  • De aanwezigheid/afwezigheid van primitieve reflexen
  • Posturale reflexontwikkeling en houding
  • Lateraliteit
  • Oogbeweging, fixatie disparatie, aanwezigheid van saccades en fixatie
  • Visuele waarneming (visuele motorische integratie, visueel ruimtelijk inzicht en visuele discriminatie)

Stap 3 - Nabespreking

Nadat het onderzoek gedaan is kan in een volgende afspraak de testresultaten besproken worden. Hier wordt besproken welke reflexen nog aanwezig zijn en welke invloed dat verder op het kind heeft met betrekking tot leren en gedrag.  

Stap 4 - Oefenen

Op deze afspraak wordt het individueel samengestelde oefenprogramma ingeoefend. U krijgt de oefeningen op papier mee, om deze thuis nog na te kijken als dat nodig is.  

Stap 5 - Herhalingsonderzoek

Na 6 tot 8 weken komt u langs om voor het reflex herhalingsonderzoek. Hier wordt gekeken naar de vorderingen in het oefenprogramma en welke effecten deze gehad hebben op het dagelijks leven en ook op mogelijke veranderingen die op school of thuis hebben plaatsgevonden met betrekking tot leren.