Zaterdag in september 2024 - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren" - locatie Brabant

Heeft last van Sensorische Integratie problemen

Mijn kind heeft last van sensorische integratie problemen. Lang voordat een kind de schoolleeftijd bereikt, is het met leren begonnen. Het leren begon bij zijn conceptie en behoort tijdens zijn natuurlijke leven met behulp van zijn lichaam te blijven doorgaan. Hoewel al het leren in de hersenen plaatsvindt, fungeert het lichaam als het voertuig waarmee kennis wordt verworven. Terwijl de hersenen en het lichaam via het centrale zenuwstelsel samenwerken, zijn beide afhankelijk van de zintuigen voor alle informatie over de buitenwereld.

Algemeen wordt aangenomen dat bij het bereiken van de schoolleeftijd de voor het schoolonderwijs noodzakelijke basisstelsels zijn ontwikkeld en het kind door goed onderwijs en bereidheid om te leren zal kunnen slagen. Daartoe moeten minstens drie basisstelsels effectief functioneren:

1.         De ontvangst van informatie via de zintuigen.

2.         De verwerking van informatie in de hersenen.

3.         Respons op of uiting van die informatie via het efferente stelsel.

Het afferente stelsel stuurt informatie naar de hersenen.

Het efferente stelsel stuurt informatie van de hersenen naar het lichaam.

Reflexstelsel

Wij hebben gezien hoe het reflexstelsel de prestaties op het gebied van verwerking en respons kan beïnvloeden. Waardoor reacties van de hersenstam de respons kunnen bepalen zonder dat hogere hersenniveaus hierbij zijn betrokken. Evenzo kan een verstoorde zintuiglijke invoer opnieuw reflexactiviteit opwekken die anders zou zijn onderdrukt, waardoor een vicieuze cirkel van verstoorde zintuiglijke gewaarwordingen en verkeerde responses ontstaat.

Hyper is overgevoelig,  onvoldoende filteren van onbelangrijke zintuiglijke gewaarwordingen.

Hypo is te weinig gevoelig, ontvangt onvoldoende zintuiglijke gewaarwordingen.

Witte ruis is een voortdurende zintuiglijke gewaarwording op de achtergrond die altijd aanwezig is en zich aan andere gewaarwordingen opdringt.

Reeds lang wordt aanvaard dat stoornissen van het gezicht en gehoor het leerproces zullen vertragen. Doorgaans worden deze door een deskundige op elk gebied afzonderlijk onderzocht. Vaak wordt het kind voor een gebrek op één gebied onderzocht en wordt er geen verder onderzoek gedaan naar wat het ziet, hoort of hoe het aanraking ervaart. 

Visuele en auditieve hypergevoeligheid zijn voor het leren evenzeer een handicap als een gebrek op deze gebieden, en soms kan een kind zowel hyper en hypo zijn. (Delacato, 1974) Zowel het zien als het gehoor zijn voor hun functioneren van de vestibulaire organen afhankelijk, maar de therapeut en de audioloog werken op verschillende afdelingen en komen misschien nooit te weten dat beiden hetzelfde kind zien – een wiens hoofdprobleem in het binnenoor ligt.

Als het stelsel overbelast raakt, kan het kind een “shockreactie” krijgen, d.w.z. het sympathische zenuwstelsel legt alle gewaarwordingen stil en reageert niet langer op de stimulus. Dit kan als te weinig gevoelig worden geïnterpreteerd, terwijl het feitelijk een extreme reactie op overgevoeligheid is.

Vul de vragenlijst reflexintegratie in voor jouw kind en neem dan contact op met een INPP therapeut bij jou in de buurt.