Primaire reflexen

Een reflex is een automatische reactie. De functie van deze reflexen is om de ontwikkeling en overleving van een baby te waarborgen. Normaal gesproken ‘groeien’ deze reflexen uit het systeem als ze niet meer nodig zijn. Reflexen die niet verwerkt zijn, brengen allerlei symptomen met zich mee.

Het INPP werkt met neurologische reflexen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de primaire reflexen (primaire reflexen) en posturale reflexen (houdingsreflexen).

Eind jaren zestig werden de primitieve en posturale reflexen opnieuw ontdekt. Peter Blythe zou in die tijd samen met een van zijn studenten, David McGlown, kinderen bestuderen met specifieke leerproblemen. Deze kinderen zouden later door hen gediagnostiseerd worden met Neuro OntwikkelingsVertraging (NOV). Een cluster van primaire reflexen heeft ervoor gezorgd dat zij bepaalde leerproblemen hebben ontwikkeld.

Deze ontdekking laat Blythe niet los, en vanaf 1969 sleutelt hij aan een methode om deze primitieve reflexen te verwerken. In 1975 richt hij daartoe het Institute for Neuro Physiological Psychology (INPP) op.

Blythe’s methode is in eerste instantie bedoeld voor kinderen met specifieke leerproblemen rond de leeftijd van 8 jaar. Die leeftijd is belangrijk omdat dan de hogere delen in de hersenen gemyeliniseerd zijn. Dit betekent dat er sneller informatie uitgewisseld kan worden tussen de lagere en hogere delen van de hersenen. Ook komt er rond het achtste levensjaar een einde aan de lateralisatiefase. Dat houdt in dat er in de ontwikkeling van het kind een dominantie of specialisatie is ontstaan in de linker- of rechterhersenhelft. Dat bepaalt onder meer of iemand links- of rechtshandig is. Kortom het is een moment binnen de neuromotorische ontwikkeling waarop een kind in bepaalde opzichten volgroeid is. Dat maakt het een gunstige leeftijd om kinderen te behandelen.

Centraal in de methode staat het testen van de neuro motoriek (neurologische ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel) op de aanwezigheid van primaire en posturale reflexen op een medisch verantwoorde basis. Als duidelijk is welke reflexen niet uitontwikkeld zijn, kunnen deze door middel van oefeningen worden uitgewerkt.