Reflexen

Lees meer over de invloed van de onderstaande reflexen. De invloed van deze 4 reflexen zijn belangrijk bij het ontdekken van verschillende problemen die het kind kan ondervinden op school. Een neuro motorisch programma kan helpen om een reflex “onder controle” in een hoger gedeelte van de hersenen te krijgen. Als u denkt dat aan de hand van deze beschrijving uw kind behandeld zou kunnen worden kunt u een uitgebreide vragenlijst aanvragen bij één van onze INPP therapeuten. Als u de vragenlijst heeft ingevuld dan kunt u deze terugsturen naar de betreffende therapeut. De therapeut zal dan contact met u opnemen. Het reflex inhibitie programma is een ‘niet invasie’ methode om met oefenen door bewegen het kind betere motorische vaardigheden te geven.

U kunt ook naar www.leerproblemen.eu gaan om meer te weten te komen over leerproblemen in relatie tot zien, horen, schrijven, lezen, rekenen, add/adhd en concentratieproblemen.

Primitieve reflexen

Primitieve reflexen

ATNR

STNR

TLR

Moro

Spinale Galant Reflex

Posturale Controle