Zaterdag 1 okober 2022 - Den Haag - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren"

Houdingsreflexen

De posturale reflexen ook wel houdingsreflexen genoemd  ontwikkelen zich na de geboorte en blijven de rest van ons leven bij ons. Andere bekende posturale reflexen zijn de Amphibie en de Segmentale Rol Reflex (SRR). Door een gedeeltelijke afwezigheid van Posturale reflexen hebben deze zeer veel invloed op leerproblemen en de prestaties op school.

Hoofdrechtingsreflex (HRR)

Als laatste reflex wordt het Hoofdrechtingsreflex behandeld welke juist aanwezig moet zijn en blijven vanaf 10 maanden na de geboorte. Deze reflex hoort ook bij de houdingsreflexen. Deze reflex zorgt ervoor dat wanneer het lichaam van positie veranderd het hoofd automatisch in de verticale stand blijft staan.

Alleen wanneer dit zo is kunnen de ogen zich goed focussen omdat het beeld dan stil blijft staan. Hierdoor wordt de concentratie beter en ook het geheugen. Wanneer deze reflex afwezig blijft, zal het kind moeite hebben zijn ogen op hetzelfde punt en dezelfde afstand te focussen. Ook zal het kind veel problemen hebben met de houding zoals bijvoorbeeld het ‘recht’ zitten op een stoel.Hierdoor zal de leesvaardigheid beïnvloed worden.

Ook heeft het kind dan moeite met zijn balans, omdat zijn wereld om hem heen lijkt te draaien.
Het is gebleken dat vele kinderen vaak ten onrechte hyperactief worden genoemd, of dat men denkt dat ze dyslectisch zijn. Vaak blijkt dat de bovengenoemde symptomen met de verdere ontwikkeling van de posturale reflexen vanzelf verdwijnen.

Hoofdrechtingsreflex (HRR) en Labyrinth hoofd rechtingsreflex (LRR)

De ontwikkeling van posturale reflexen vindt plaats in de postnatale motorische ontwikkeling. De eerste taak voor een kind is zijn hoofd en spiertonus te leren beheersen, voordat verdere gecontroleerde willekeurige beweging mogelijk is. Hier kan je kijken of de vragenlijst bij je kind van toepassing is.

Ga voor meer informatie naar de website van INPP in Engeland

Reflexintegratie helpt bij:

  • Dyslexie
  • Dysgrafie
  • Dyscalculie
  • Adhd/add

Als kind moeite heeft met:

  • Lezen
  • Rekenen
  • Schrijven
  • Coördinatie
  • Concentratie
  • Auditieve en visuele verwerking

Vul de vragenlijst reflexintegratie in voor jouw kind en neem dan contact op met een INPP therapeut bij jou in de buurt.

Werk je in het onderwijs en ben je benieuwd wat het INPP programma voor jouw leerlingen kan betekenen?

Bezoek dan onze onderwijs website op: https://leerproblemen.eu/

Ben je therapeut of behandelaar voor kinderen/volwassenen en ben je benieuwd hoe jij het INPP programma kan toepassen?

Kijk dan op onze therapeuten website: https://www.inppreflexintegratie.nl/