Training

Cursusoverzicht

Training en Cursus van INPP in 2014

Hier vindt u informatie over de cursussen die door INPP gegeven worden. Introductie over de primitieve en posturale reflexen aan de student. Om te leren het verschil te zien tussen de normale en vertraagde ontwikkeling van de primitieve reflexen inclusief de aanwijzingen die daar op duiden en de symptomen en implicaties die daar bij horen.

Jaarcursus en 1 dag cursus & training van INPP

De jaarcursus 2015 is uitgeschreven en begint op 30 januari 2015. De jaarcursus INPP zal wederom uit 4 blokken bestaan die om de 2 maanden gegeven gaan worden.

Er is nog plaats op de 1 dagcursus met het boek 'Eerst bewegen, dan leren' op 26 september 2014 in Weert. Heeft u collega's bij u in de buurt dan kan deze dag ook gegeven worden bij u, met minimaal 6 deelnemers. Vraag meer informatie aan per email. Mail naar Jur ten Hoopen.

Het  inschrijf formulier kunt u downloaden, inschrijven en scannen en terugsturen voor de cursus op 26 september 2014 in Weert.

Kijk ook bij INPP International en meer informatie over leerprobemen

 

Ontdek hoe het INPP uw kind kan helpen om de leerachterstand in te halen en de problemen met lezen, schrijven, spelling, rekenen en concentratie te overwinnen.

Ga naar de vragenlijst
Neuromotor Immaturity NMI

Ontdek hoe het INPP u kan helpen.

Ga naar de vragenlijst
Neuro Ontwikkelingsvertraging NOV