Zaterdag 1 okober 2022 - Den Haag - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren"

Mijn kind heeft last van reisziekte

<Pagina in aanbouw>

Bewegingsziekte treedt op wanneer informatie die naar de hersenen wordt gestuurd vanuit de verschillende sensorische systemen die betrokken zijn bij de detectie van beweging (vestibulair, proprioceptief en visueel) tegenstrijdig is, of als er overgevoeligheid is voor beweging in een bepaald vlak of voor een bepaalde bewegingssnelheid.

Behoud van primitieve reflexen, onderontwikkelde houdingsreflexen, vestibulaire of visuele disfunctie kunnen individueel en/of collectief bijdragen aan het ervaren van bewegingsziekte.

Het verbeteren van houdingscontrole, oprichten en evenwichtsreacties op verandering van houding kan de ervaring van bewegingsziekte verminderen, op voorwaarde dat er geen andere organische reden is die ten grondslag ligt aan de zich voordoende symptomen.

Als uw kind dit symptoom of andere symptomen van NDD vertoont, vul dan een gratis NDD-kinderscreeningstest in