Zaterdag 1 okober 2022 - Den Haag - Dagcursus "Eerst bewegen, dan leren"

Primaire reflexen

Primaire reflexen en primitieve reflexenPrimaire reflexen is een andere benaming voor primitieve reflexen zoals de Moro-Reflex, ATNR, STNR en TLR. De primitieve reflexen zijn primair en overlevingsgericht. (en moeten in hun doel voorzien waar zij voor bedoeld zijn) Primitieve reflexen zijn niet nieuw zolang als de mensheid bestaat zijn er primitieve reflexen of responsen die nodig zijn om in een bepaald doel te voorzien. Na de geboorte komen de houdingsreflexen (posturale reflexen) op om de rest van ons leven houding en richting te ondersteunen. De primitieve reflexen kunnen goed behandeld worden in het Reflex Inhibitie Programma. Dit programma kan alleen van start gaan als er een “cluster” van primitieve reflexen aanwezig zijn. Als de NDT-INPP therapeut dit bepaald heeft kan na het grote neurologische onderzoek van INPP een individueel programma samengesteld worden. Het  kind krijgt een oefening mee die speciaal voor het kind ontworpen is. Omdat de remming (inhibitie) dan opnieuw ingezet wordt krijgen de hersenen een tweede kans. De functie is tot zijn recht gekomen ook al is deze later vervuld. De reflex is na het oefenprogramma niet meer in de testprocedure fysiek zichtbaar. Waarom wordt de primitieve reflex ook wel primaire reflex genoemd? In principe zijn de benamingen allebei gelijk. Waarom wordt de primitieve reflex in de medische wereld wel gebruikt en de primaire reflex niet. Het INPP is sinds 1975 bezig met onderzoek en ontwikkeling naar de neurologische ontwikkeling van het kind in relatie tot een specifiek leerprobleem. Als het kind een specifiek leerprobleem heeft dan kan het kine een achtergrond hebben met neuromotorische onrijpheid.

Voor meer informatie over reflexen INPP kunt u deze websites bezoeken: