Reflexintegratie

Reflexintegratie

Hoe herkent u een persoon die werkt met het INPP individuele programma volgens de INPP reflexintegratie therapie of een persoon die met het INPP schoolprogramma werkt op school of in de praktijk (ander vakgebied)?

Therapeuten

De therapeuten die met de INPP individuele programma volgens de INPP reflexintegratie therapie werken hebben de jaaropleiding van INPP gevolgd en hebben met goed gevolg hun diploma na het examen verkregen. De NDT – INPP therapeuten hebben in de 1 jarige opleiding aan alle verplichte opdrachten voldaan met betrekking tot het curriculum van de INPP methode. Het curriculum van INPP bestaat uit thuisopdrachten met betrekking tot de anamnese, de testprocedures, rapport lezing over de gevonden bevindingen (mondeling en schriftelijk) en het kunnen samenstellen van oefeningen in het thuisprogramma van de INPP reflexintegratie therapie.

De NDT-INPP therapeuten hebben geleerd hoe het INPP Reflex herhaling onderzoek (RHO) afgenomen moet worden. De therapeuten handhaven éénzelfde prijs structuur voor de INPP reflexintegratie therapie en kunnen altijd de bevindingen (protocol gestandaardiseerd onderzoek) overdragen aan een andere NDT-INPP therapeut in geval van ziekte of beëindiging van de praktijk.

 

Leerkrachten

De leerkracht die het INPP schoolprogramma aan de hand van het boek ‘Eerst bewegen, dan leren’ heeft gevolgd krijgt een certificaat na deelname aan de cursusdag. De inhoud van het INPP schoolprogramma is om kennis te maken met de theorie over de primitieve (primaire reflexen) en postale reflexen (houdingsreflexen). In de cursusdag worden de testprocedures voor kinderen van 4-6 jaar en kinderen van 7 jaar en ouder en het bewegings oefenprogramma van het INPP schoolprogramma (24 oefeningen) uitvoerig behandeld.

De oefeningen van het INPP schoolprogramma bestaat uit oefeningen volgens de neuromotoriek en hoe de baby zich ontwikkeld qua beweging in de eerste 12 maanden van het leven. Een baby mag in deze fase geen stap overslaan. Als een fase overgeslagen wordt kan de baby later een fase uit de kruipfase overslaan.

Als de leerkracht het schoolprogramma toepast in zijn of haar klas kan de betreffende school op de INPP website gezet worden zodat de geïnteresseerde ouder kan zien dat deze school het INPP schoolprogramma doet met haar leerlingen.

De geïnteresseerde therapeut uit een andere vakgebied** die het INPP schoolprogramma heeft gevolgd krijgt een certificaat na deelname aan de cursusdag.

 

Schoolprogramma

De therapeut maakt kennis met de INPP methode en kan het INPP schoolprogramma toepassen aan de hand van de testprocedures zoals boven besproken. Aan de hand van de score op de geteste primitieve reflexen (ATNR, STNR en TLR) en de mogelijk aanwezigheid van een cluster van primitieve reflexen. Er kan alleen met het INPP schoolprogramma gewerkt worden als er sprake is van een score die niet hoger is dan 2*. Als de score hoger is dan 2 is het gewenst en raadzaam dat de therapeut het kind doorverwijst naar een NDT-INPP therapeut die de INPP reflexintegratie therapie toepast. Deelname aan de cursus van het INPP schoolprogramma voor de therapeuten uit een ander vakgebied is bedoeld om meer over de methode te weten te komen en om eventueel zelf in de toekomst de INPP jaarcursus tot NDT-INPP te gaan volgen.

Het INPP schoolprogramma wordt sinds jaren met dezelfde content (inhoud) gegeven en is in Engeland bekend onder de naam “The INPP developmental Screening Test and Intervention Programme”.

Eerst-bewegen-dan-leren

Schoolprogramma

 

 

 

 

 

 

Alle benamingen*** van het INPP schoolprogramma die de afgelopen jaren gebruikt zijn is niet volgens het idee en interpretatie zoals INPP Nederland dit bedoeld heeft. INPP Nederland en diegene die het INPP schoolprogramma geven verlenen geen titel (geen certificatie of screening titel in de INPP methode). Bijvoorbeeld: persoon is gecertificeerd voor diagnose van NeuroOntwikkelingsVertraging en behandeling op basis van NOV therapie. Dit is een zelf bedachte titel.

* Zie het boek “Eerst bewegen, dan leren” door Sally Goddard-Blythe

** Therapeut uit een ander vakgebied zoals: kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, kindercoach, logopedist, visuele trainer, SEN therapeut, Remedial teacher, psychomotorisch therapeut, ortopedagoog, MNRI behandelaar, Mensendieck therapeut of Cesar therapeut, etc.

***andere benamingen zijn o.a.:

Reflextherapie bij neuro-ontwikkelingsvertraging – INPP
Neuromotorisch ontwikkelingsprogramma (NOV)
Heeft u een vraag om er achter te komen welke cursus of opleiding een persoon bij het INPP Nederland genoten heeft, dan kunt u een email sturen naar info@inpp.nl . Wij geven u dan graag een antwoord (Alle vragen worden vertrouwelijk behandeld).

Reflexen

Neuro Motorische Reflexen (NMR) zijn automatische reacties vanuit de lagere delen van de hersenen en hebben een grote invloed op de bewegingsontwikkeling van een kind. De meeste reflexen hebben een tijdsduur van ongeveer 1 jaar in het ontstaan tot het weggaan van deze specifieke reflex. Deze tijd van transformatie van een reflex is in het eerste jaar na de geboorte. Bewegen is de eerste taal van een kind. Het ‘leren’ van het bewegingsalfabet ABC (Aandacht, Balans en Coördinatie) is de belangrijkste neuromotorische ontwikkeling bij een kind. Een kind beweegt en speelt om de grove en fijne motoriek te oefenen. Als het kind nog weinig ‘woorden’ (beweging) in zijn ‘woordenschat’ (bewegingsmogelijkheden) heeft kan dit later problemen geven bij het ‘cognitieve’ leren (non motoriek).

Een kind kan door het INPP oefenprogramma te doorlopen tot reflexintegratie komen. Reflexintegratie is de juiste ontwikkeling en afloop van de neuro motorische reflexontwikkeling. Dit houdt in dat er inhibitie plaats vindt van de primaire reflexen in het eerste jaar na de geboorte en de ontwikkeling na de geboorte van de posturale (houdings) reflexen.

Kijk voor meer informatie over reflexintegratie op www.inpp.org.uk