INPP dagcursus Eerst bewegen, dan leren

INPP dagcursus Eerst bewegen, dan leren. Het belang van neuromotorische rijpheid voor het leren.

INPP dagcursus Eerst bewegen, dan leren op zaterdag 1 oktober 2022. De cursusdag is van 9.30 uur tot 16.30 uur in op de Rietzangerlaan 2, 2566 SV in Den Haag.

De 1 dagcursus wordt gegeven door Jur ten Hoopen aan de hand van het boek Eerst bewegen, dan leren. Je krijgt als deelnemer nog naast het boek een uitgebreide handout uitgereikt tijdens de cursusdag.

De cursus is inclusief het boek Eerst bewegen dan leren. De kosten van de dag zijn €205,00 inclusief btw (heb je het boek al in bezit dan wordt het bedrag van €33,10 afgetrokken. Het restbedrag is dan €171,90 incl. 21% btw)

Aanmelden kan door een korte e-mail te schrijven naar info@inpp.nl Voor verdere informatie ben ik op werkdagen bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 06- 5020 7521

Mocht je gebruik willen maken van de lunch dan zijn er extra kosten van €6,00. Laat in de mail even weten dat je de lunch meegebruikt.

Na je aanmelding per e-mail krijg je antwoord met een bijlage met verdere informatie.

Plaats: Rietzangerlaan 2, 2566 SV Den Haag

Volgende INPP dagcursus voor leerkrachten en therapeuten staan op het programma bij onze erkende INPP docenten in de INPP dagcursus “Eerst bewegen, dan leren”:

1 dagcursus ‘Eerst bewegen, dan leren’ door Gabrielle Alberink in Hengelo (provincie Overijssel) voor meer informatie bij in Balans leren: info@rthengelo.nl   Website: inbalansleren

INHOUD

“Beweging is de eerste taal van een kind en het is door middel van beweging dat het de wereld gaat verkennen en zijn lichaam leert controleren. Het meest gevorderde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan. Zo lang een kind niet in staat is om zijn evenwicht te bewaren en volledig stil te zitten of staan, beschikt het niet over de lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal te kunnen leren” (Sally Goddard Blythe)

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Deze leerling kan dus zijn volledige potentieel niet laten zien. In deze workshop wordt daarop ingespeeld. Je neemt zelf deel aan het INPP-bewegingsprogramma dat je dagelijks met de hele klas kan uitvoeren. De leerlingen die niet schoolrijp zijn of leerproblemen hebben, oefenen zo de basisvaardigheden om tot leren te komen zonder dat ze uit de klas moeten worden gehaald. Via de motorische weg worden de cognitieve functies ondersteund. Kinderen moeten immers eerst hun bewegingen leren controleren, alvorens ze kunnen stilzitten, schrijven, lezen…

DOELGROEP

Deze workshop is zeer praktijkgericht en verwacht een actieve inzet van de deelnemers. Het INPP-programma is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten van de kleuterschool (vanaf vierjarigen!) en lagere school maar ook voor de therapeuten/leerkrachten die instaan voor de zorg op school of in een privépraktijk werken. Het is een onmisbare bijscholing voor iedereen die leerproblemen vanuit een nieuwe hoek wil bekijken en die “beweging” niet schuwt in de aanpak ervan.

PROGRAMMA 

(dit kan aangepast worden)

VanTotOnderdeel
09u3011u00Wat is neuromotorische onrijpheid? (theorie)
11u1512u15Screening van de testen volgens de INPP methode
12u1513u00Lunchpauze
13u0016u30Ervaren van de oefeningen in het INPP-schoolprogramma (met pauze)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Max 24 deelnemers
Een matje om te oefenen meenemen

Voor de workshop, gelieve rekening te houden met 2×3 uren.

Een workshop kan ook volledig op maat worden besproken. Bijvoorbeeld niet alleen voor de school, maar ook voor de scholengemeenschap.

Wij komen ook naar jou en je team toe bij jou op school

Mail of bel voor meer informatie en een kostenoverzicht om voor uw schoolteam de cursusdag “Eerst bewegen, dan leren” te organiseren.

  • boeken “Eerst bewegen, dan leren”  voor de deelnemers
  • Certificaten
  • hand-outs

Het boek ‘Eerst bewegen, dan leren’ (verschenen bij Die Keure) bevat het cursusmateriaal en de toegangscode tot de testen op de website. Dit boek wordt te koop aangeboden op de cursusdag en bedraagt € 33.10.

INSCHRIJVEN

stuur een email met naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres naar het volgende email adres: info@inpp.nl. De cursusdag kost € 205,- (incl. 21% btw) + boek “Eerst bewegen, dan leren” €33,10 (incl. 9% btw.). Het totale bedrag van de cursus is €205,-.

Nadat u een factuur gekregen heb kunt u het bedrag overmaken op INPP Nederland. IBAN: NL67KNAB 0255 7925 49 met vermelding van het factuurnummer op de factuur. 

ACCREDITATIE

Deelnemers krijgen aan het einde van de dag een nascholingscertificaat.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Jur ten Hoopen op telefoonnummer 06- 5020 7521 of u kunt een email naar: info@inpp.nl schrijven

Het boek

Voor iedereen die leermoeilijkheden beter wil leren begrijpen en ook stapsgewijs wil aanpakken via het INPP bewegingsprogramma…