Glossarium

Glossarium INPP A – M

 

A.

 • Afasie
 • ADD
 • ADHD
 • Auditieve vertraging
 • Auditieve verwarring
 • Autisme
 • Asymmetrische Tonische Nek Reflex
 • ATNR
 • Asperger's
 • Agressie
 • Accommodatie
 • Accommodatie problemen
 • Afferent
 • Automatiseren
 • Alarm reflexen

 

B.

 • Benaudira
 • Blythe, Peter
 • Beelddenken
 • Baby reflexen
 • Binoculair zien
 • Bijles met huiswerk
 • Babkin Response
 • Bal vangen (moeite)
 • Bioptor test (visuele screening)

C.

 • Convergentie
 • Convergentie Insufficientie
 • Concentratie problemen
 • Compenserend gedrag
 • Cheiroscopie
 • Cheiroscopy

D.

 • Dyspraxie
 • Dyslexie
 • Dysgrafie
 • Depressie
 • Dominantie van oor, oog, hand, voet en hersenhelft

E.

 • Emotionele blokkade
 • Efferent

F.

 • Fixatie Disparatie
 • Fixatie
 • Fonologisch geheugen= Heeft als taak auditieve informatie op te slaan.
 • Fijne Motoriek

G.

 • Gedragsmoeilijkheden
 • Gedragsproblemen
 • Gefrustreerd over resultaat
 • Grove motoriek
 • Gymnastiek
 • Glossarium van INPP

H.

 • Hoortherapie
 • Huilbaby
 • Hyperactief
 • Houding (te slap of te verkrampt)
 • Houterige motoriek

I.

 • Instabiele Fixatie
 • In Utero= In de baarmoeder van de moeder
 • INPP Research
 • INPP Reflexintegratie therapie
 • INPP Nederland

J.

 • Juveniel gedrag bij kinderen met primitieve reflexen
 • Jean Ayres was een Amerikaanse ontwikkeling psycholoog die de grondlegger was van de Sensorische Integratie (SI)

 

K.

 • Kralenkoord
 • KiSS Syndroom = Kopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie
 • KiDD Syndroom = Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie
 • Kruipen op de buik
 • Kruipen op handen en knieen
 • Kan niet stilzitten door de nog aanwezig spinale Galant reflex
 • Klok kijken

L.

 • Leerproblemen
 • Leesproblemen
 • Landau Reflex
 • Lichtgevoelig
 • Leerstoornis
 • Leerstoornissen
 • Leerprobleem

M.

 • Moro Reflex
 • Marsden bal
 • Mutisme (selectief)
 • Motoriek
 • MRT Motorisch Remedial Teacher
 • Mediaan lijn
 • Methylfenidaat (Ritalin)
 • Morsen met eten
 • Motorische ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling stimuleren
 • Mesker bord

Glossarium INPP N – Z

 

N.

 • Neurologie
 • Neuro Ontwikkelingsvertraging NOV
 • Neuro Ontwikkelingsachterstand NOA
 • Neuro Ontwikkelingstherapie
 • Neuromotor Immaturity
 • Neuro motorische ontwikkeling
 • Neuromotorische vertraging
 • Neuromotor Maturity
 • Niet verbale leerstoornissen
 • Neuro psychologie
 • Neuromotorische reflexen
 • Neuro Motorische Reflex 
 • NMR
 • Neuro Motorische Onrijpheid

 

 

 

 

 

O.

 • Optologie
 • Oog hand coordinatie
 • Optometric Extension Program OEP
 • Oogdominantie
 • Overgevoelig voor geluid
 • Oogsamenwerkings problemen
 • Oververmoeid door compenserend gedrag (Moro reflex)
 • Overlevings reflexen

 

P.

 • Primitieve reflex/ reflexen
 • Primaire reflex/ reflexen
 • PDD- NOS
 • Problemen op School
 • Piaget
 • Proprioceptie= Het vermogen om te weten waar verschillende lichaamsdelen zijn in de ruimte en zonder bewust na te denken om complexe handelingen en bewegingen uit te voeren.
 • Parasympatisch zenuwstelsel
 • Prikkelgebonden (stimulus bound)
 • Prisma bril

Q.

R.

 • Reflex Inhibitie programma INPP
 • Reflexen
 • Rekenproblemen
 • Research van INPP
 • Reflex
 • Reflex integratie
 • Reflexintegratie
 • Reflexintegratie Therapie 

S.

 • Symmetrische Tonische Nek Reflex STNR
 • Spinale Galant Reflex
 • Sensomotoriek
 • Spellingstoornis
 • Sensorische Integratie (SI)
 • Saccadische oogbeweging
 • Spiertonus

T.

 • Taalproblemen
 • Touwtje springen
 • Tonische Labyrintreflex TLR
 • Tinnitus
 • TTNR Getransformeerde Tonische Nek Reflex (volgens INPP)
 • Tooties zijn zandzakjes om motoriek en cognitieve vaardigheden te stimuleren

 

U.

 • Utermöhlen prismabril
 • Utermöhlen G.P. (oogarts en KNO-arts)

V.

 • Visuele training
 • Visueel Screener
 • Visuele disfunctie
 • Verbale leerstoornis
 • Visuele trainer volgens OEP
 • Visuele perceptie= Visueel angeboden informatie te kunnen verwerken en op te slaan en weer uit het geheugen kunnen oproepen (korte termijn geheugen)
 • Visueel motorische Integratie
 • Vestibulair functioneren
 • Visueel Ruimtelijke problemen
 • Vangen van een bal
 • Visuele screening (Bioptor test)
 • Verbaal-Performaalkloof
 • Visuele informatieverwerking
 • Van Orden Star

W.

X.

 • X as
 • X, Y en Z as
 • X, Y en Z as richtingen bij de ogen

 

Y.

 • Y as
 • X, Y en Z as

Z.

 • Z as in relatie tot Symmetrische Tonische Nek Reflex STNR
 • X, Y en Z as
 • Zwemmen
 • Z as is de kijkrichting van de 2 ogen vooruit in de verte en naar dichtbij. Gestuurd door de accommodatie en convergentie
 • Zandzakjes (tooties)

 

 

 

Kernwoorden INPP

■ NOA ■ Neuro-Ontwikkelings Vertraging ■ Neuro-Ontwikkelings Achterstand ■ NOV ■ Reflex ■ Reflexen ■ Psychologie ■ Ontwikkeling baby ■ Neuro Fysiologie ■ Kinderen ■ ■Gedragsmoeilijkheden ■ Gedragsproblemen ■ Dyslectie ■ Dyslexie ■ Dyspraxie■ Dyscalculie ■ Dispraktie ■ Dislektie ■Leerproblemen ■ Leesproblemen ■ Moro reflex – Asymmetrische Tonische Nekreflex ■ ATNR ■ Rekenproblemen ■ Huilen ■ Oogreflex ■ Woedeuitbarstingen ■ Concentratieproblemen ■ Schrijfproblemen ■ Ongeduldig ■ Moeilijkheden met leren ■ Problemen op school Oogproblemen■ Neuro ontwikkelingsachterstand ■ Houding Luisterproblemen■ Babyreflexen ■ Dyspractie  ■ Geen medicijnen ■ NOS Hoorproblemen■ PDD ■ PDD-NOS ■ Symptomen van ADHD ■ ADD ■ Asperger ■ Neuro ontwikkelingsvertraging ■ Autisme ■ Medicijnvrij ■ Geen Ritalin ■ Refleksen ■Volwassenen ■ Symmetrische Tonische Nekreflex ■ STNR ■ Spinale Galant-reflex  SGR  Tonische Labyrintreflex ■ TLR ■Hoofdrechtingsreflex ■ Posturale reflexen ■  ■ Primitieve reflexen ■ Leerproblemen ■ NDD  ■ Neuro Motor ■ Eerst bewegen, dan leren Problemen ■ Motoriek ■ Eerst bewegen dan leren ■ Primaire reflex  ■ Neuro ontwikkeling Achterstand ■ Oogreflex ■ Primaire reflexen ■ Fixatie Disparatie FDNeuro-ontwikkelingstherapie■ Posturale reflexen■ Benaudira■ geboorte reflexen■ Neuromotor Immaturity■ Neuromotorische ontwikkeling, Glossarium

 

 

Glossarium. therapeuten INPPINPP therapeuten die bijgedragen hebben aan het INPP research om op scholen onderzoek te doen naar kinderen met primitieve reflexen aan de hand van het INPP schoolprogramma. Dit schoolprogramma is uitgebracht in boekvorm onder de titel: Eerst bewegen, dan leren van Sally Goddard Blythe. Kijk voor meer woorden die met INPP te maken hebben in bovenstaand glossarium. Dit glossarium heeft als doel om voor u om een term of woord te zoeken die bij de INPP methode hoort. Aan het glossarium kunnen geen rechten ontleend worden.