Dyslexie

Dyslexie

“Een complexe neurologische aandoening, die van constitutionele oorsprong is. De symptomen kunnen verschillende gevolgen hebben voor
leer- en functiegebieden en kunnen worden beschreven als een specifieke moeilijkheid bij het lezen, spellen, schrijven en taal.

Een of meer van deze gebieden kunnen worden beïnvloed: rekenvaardigheid, notationele vaardigheden (muziek), motorische functie
en organisatorische vaardigheden. Het is echter vooral gerelateerd aan het beheersen van de geschreven taal, hoewel mondeling
taal kan tot op zekere hoogte kan worden beïnvloed- British Dyslexia Association

Onderzoek naar dyslexie

Onderzoek naar dyslexie is gaande sinds de symptomen van ‘woordblindheid’ en visuele problemen en geheugen voor het eerst werden geïdentificeerd door oogarts Dr. James Hinshelwood in 1901 uit Schotland.

Tijdens de laatste dertig jaren is onderzoek samengekomen op vier stadia van moeilijkheid, waarvan er een of meerdere aanwezig kunnen zijn:

 • Problemen met automatische balans
 • Onvolwassen motorische vaardigheden
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Abnormale verwerking van visuele informatie

In 1996 concludeerden onderzoekers van de Universiteit van Sheffield dat:
“Kinderen met dyslexie een tekort hebben aan fonologische vaardigheden, verwerkingssnelheid en motorische vaardigheden. Deze tekorten worden gekenmerkt als problemen bij de automatisering van vaardigheden, die normaal worden gemaskeerd door het proces van bewuste compensatie.

” Fawcett, Nicolson en Dean”

Wanneer twee of meer van deze symptomen aanwezig zijn, kan neuromotorische onvolwassenheid een onderliggende factor zijn.
Al het academische leren hangt op de een of andere manier samen met het functioneren van het motorische systeem. Lezen is geen puur cognitieve taak; het vereist oogbewegingen. Schrijven omvat hand-oog coördinatie met de automatische ondersteuning van de houding. Houding ontwikkelt zich als een kind controle over balans krijgt. Balans is afhankelijk van een volwassen reflexsysteem. Onvolwassenheid in de ontwikkeling van primitieve en posturale reflexen kunnen daarom een ​​directe invloed hebben op motorische afhankelijke vaardigheden en academisch leren.

INPP kan geen diagnose van dyslexie geven

Hoewel niet kan worden gezegd dat alle kinderen bij wie de diagnose dyslexie is gesteld, neurologische motorische onrijp zijn. Het kan zijn dat  neurologische motorische onrijpheid wel soms een onderliggende factor is bij kinderen die niet reageren op een normale remediërende interventie.

Dyslexie kan als probleem op zich zelf staan, maar kan ook te maken hebben met slechte houding, balans en coördinatie. De hoogste vorm van controle over de balans is om ‘absoluut’ stil te kunnen staan. Kinderen die niet in staat zijn om stil te zitten, en een constante behoefte hebben om te bewegen kunnen een niet goed ontwikkelde ‘posturale’ houding hebben en weinig controle over hun lichaam hebben.

Ga naar de startpagina

Ga naar de vragenlijst

Ga naar de overzichtlijst

Kernwoorden INPP

 • Neuro ontwikkelingsvertraging NOV
 • Moeilijkheden met zwemmen
 •  gekruisde dominantie
 • ATNR,TLR,MORO, STNR
 • Moeilijkheden met stil zitten
 • ADD/ADHD
 • Auditieve vertraging en verwerking
 • Spraak en articulatie problemen
 • Niet de tijd kunnen vertellen
 • Moeite om te leren fietsen
 • Primaire reflexen
 • Neuro Ontwikkelingstherapie NOT
 • Dyslexie