Vragenlijst kinderen

Het INPP heeft een vragenlijst ontwikkeld, waarmee gekeken wordt of uw kind in het inpp programma past.

Iedereen heeft wel eens moeite om bepaalde dingen te doen. De oorzaak voor deze problemen is niet altijd even makkelijk aan te wijzen. Zeker als het gaat over moeilijkheden in één of meer van de volgende gebieden: - gedragsproblemen (daaronder vallen concentratie stoornissen, hyperactiviteit, agressiviteit, extreem verlegen zijn etc.); - leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, etc.); - waarnemingstoornissen (auditief, visueel, tactiel); - bewegingsstoornissen (grove en fijne motoriek); of - algemene ontwikkelingsvertragingen.

Deze problemen hebben wel degelijk een oorzaak die te achterhalen is. Door het invullen van de vragenlijst kan de oorsprong van de moeilijkheden uitgezocht worden. Met de door INPP ontwikkelde vragenlijst kunt u achterhalen of de problemen waar uw kind mee te maken heeft, terug te voeren zijn naar een Neuro OntwikkelingsVertraging (NOV). Uw kind heeft dan waarschijnlijk één of meerdere fases in de vroege ontwikkeling overgeslagen.

De vragenlijst

De vragenlijst voor kinderen is ontwikkeld om de samenhang te ontdekken tussen reflexactiviteit en ontwikkelingsachterstand. Hoe vaker de vragen met ‘Ja’ beantwoord worden, des te groter de kans dat er sprake is van een neuro ontwikkelingsvertraging op grond van nog aanwezige primitieve reflexen. Is het antwoord 8 keer of meer ‘ja’ (bij een kind dat naar de lagere school gaat), dan is behandeling van NOV vrijwel zeker nodig. Als u toestemming geeft om de vragenlijst door te sturen naar een NDT-INPP therapeut, wordt door ons een therapeut gezocht bij u in de buurt.

Als u de vragenlijst invult wilt u dan de plaats invullen waar u woont en een telefoonnummer waar wij u kunnen bereiken. De telefonische intake wordt gedaan op het kantoor van INPP Nederland en is bedoeld om u door te verwijzen naar één van onze NDT-INPP therapeuten in Nederland. Vragenlijsten die niet volledig ingevuld zijn kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Per 14 december 2016 kunt u niet meer de vragenlijst voor kinderen of volwassenen op de website invullen. U kunt bij uw INPP therapeut bij u in de buurt een vragenlijst aanvragen. Deze wordt dan naar u per mail opgestuurd.

De vragenlijst kinderen is ontstaan na een onderzoek in het vaktijdschrift British Journal for Occupational Therapy in 1998. Goddard, Hyland, Screening for Neurological Dysfunction in the Specific Learning Difficulty Child.