INPP NEDERLAND

‘Later wil ik astronaut worden!’ Het is geen gek antwoord, als je een kind vraagt naar zijn ambities. Als kind zijn de mogelijkheden onbegrensd. Maar wat doe je als je dromen onbereikbaar lijken, omdat je moeite hebt met leren bijvoorbeeld, of als je sociale ontwikkeling achterblijft bij leeftijdsgenoten, of wanneer angst je leven beheerst? Accepteer je dan dat je die droom bij zult moeten stellen?

De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen. Hier komt geen medicijn aan te pas.

INPP Nederland is de Nederlandse tak van het Institute for Neuro-Physiological Psychology. Wij zetten ons in om mensen met leer- en gedragsproblemen te helpen en de INPP-methode in Nederland te verspreiden door het opleiden van therapeuten en het vergroten van kennis over de invloed van neuro-motorische onrijpheid op schoolprestaties en gedrag.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Mijn kind heeft last van een leer- of gedragsprobleem

Ik heb last van een leer- of gedragsprobleem

Ik wil mensen met leer- en gedragsproblemen kunnen helpen

 

INPP

De INPP-methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen. Medicijnen zijn hier niet nodig.

Bij INPP kijken we naar de oorzaken achter het leerprobleem en trachten deze aan te pakken door een bewegingsprogramma. De INPP -reflex -integratie -therapie dient dagelijks te worden uitgevoerd thuis, onder begeleiding van de ouder(s). Het bestaat uit hele eenvoudige en repetitieve oefeningen.

Wij kunnen helpen met;

 • leesproblemen
 • schrijfmoeilijkheden
 • dyslexie, dyscalculie
 • dyspraxie (DCD)
 • ADD
 • ASS
 • (faal)angst, gebrek aan zelfvertrouwen

De INPP-reflex-integratie-therapie wordt uitgevoerd in meer dan 20 landen en heeft reeds duizenden kinderen geholpen sinds 1975.

 

NEUROMOTORISCHE ONRIJPHEID

Een INPP-therapeut zal zoeken naar symptomen van “neuromotorische onrijpheid”. In Chester gebruikt men de term Neuro Developmental Delay (NDD).

Met deze term beschrijven we het overslaan of niet goed doormaken van een vroege ontwikkelingsfase. Elke voldragen baby wordt geboren met een set van primitieve of survival reflexen die worden geïntegreerd door het steeds volwassener wordende brein van een kind in ontwikkeling. Primitieve reflexen verdwijnen gedurende het eerste levensjaar. Door moeilijkheden tijdens de zwangerschap, geboorte en de eerste levensmaanden zou het kunnen dat het kind een andere start krijgt in het leven. Het kan dat de primitieve reflexen niet ten volle worden doorleefd en dus nog blijven nazinderen in het lichaam van een 7 jarige (of ouder). Dan houden deze primitieve reflexen, die een neuromotorische onrijpheid markeren, het motorisch en cognitief ontwikkelen van het kind tegen.

Op langere termijn kan dit resulteren in frustratie, hyperactiviteit, hypersensitiviteit, onderpresteren.
Kortom het kind is niet meer gemotiveerd om naar school te gaan, huiswerk te maken of voelt dat zijn inspanningen niet worden beloond. Elke reflex kan een weerslag hebben op een bepaald domein. De ene beïnvloedt het handschrift, de andere zit het stilzitten in de weg of zorgt ervoor dat het kind nog steeds in bed plast…

 

In een notedop

 • Tijdens het leven in de baarmoeder ontstaan de primitieve reflexen.
 • Primitieve reflexen huizen in de hersenstam, een zeer rudimentair deel van de hersenen.
 • Primitieve reflexen helpen het kind geboren worden en zouden aanwezig moeten zijn in een voldragen baby vanaf de geboorte.
 • Primitieve reflexen verdwijnen tijdens het eerste levensjaar door het steeds rijper worden van het brein. Posturale reflexen komen op.
 • Posturale reflexen ontwikkelen zich gedurende de eerste 3,5 jaren en zorgen voor het automatiseren van bewegingen, (rechtopstaande) controle, evenwicht en houding.
 • Hoe meer primitieve reflexen er nog zijn, hoe meer er sprake is van NDD of neuromotorische onrijpheid van het centraal zenuwstelsel.

 

Bewegen is de eerste taal van een kind. Het ABC (Aandacht, Balans en Coördinatie) is de ontwikkeling bij een kind een oefening van de grove en fijne motoriek. Als het kind nog weinig ‘woorden’ (beweging) in zijn ‘woordenschat’ (bewegingsmogelijkheden) heeft kan dit later een probleem geven bij het ‘cognitieve’ leren (non motoriek). Hierdoor kunnen beter hun leerproblemen overwinnen…

 

 

ERKENDE INPP THERAPEUTEN

 

INPP-Licentiate_UK_RGB-3.jpg

 

 

 

Als u dit logo ziet dan weet u zeker dat deze therapeut opgeleid is door een officiële opleider van het INPP instituut. De opleiding tot INPP therapeut kan in Nederland gedaan zijn, of bij een INPP instituut in Engeland, Duitsland of Polen. De therapeut heeft een praktijk in Nederland en heeft daardoor het recht op lidmaatschap (Licentiate) bij INPP in Nederland. Deze erkenning verkrijgt iemand alleen als hij of zij voldoet aan de eisen en richtlijnen van het instituut. Op deze manier kan de kwaliteit van de INPP therapeut worden gewaarborgd.

Als u op deze link klikt komt u op de INPP therapeuten pagina.