INPP NEDERLAND

‘Later wil ik astronaut worden!’ Het is geen gek antwoord, als je een kind vraagt naar zijn ambities. Als kind zijn de mogelijkheden onbegrensd. Maar wat doe je als je dromen onbereikbaar lijken, omdat je moeite hebt met leren bijvoorbeeld, of als je sociale ontwikkeling achterblijft bij leeftijdsgenoten, of wanneer angst je leven beheerst? Accepteer je dan dat je die droom bij zult moeten stellen? De methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen. Hier komt geen medicijn aan te pas. INPP Nederland is de Nederlandse tak van het Institute for Neuro-Physiological Psychology. Wij zetten ons in om mensen met leer- en gedragsproblemen te helpen en de INPP-methode in Nederland te verspreiden door het opleiden van therapeuten en het vergroten van kennis over de invloed van neuro-motorische onrijpheid op schoolprestaties en gedrag.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Mijn kind heeft last van een lees, leer, concentratie, of gedragsprobleem Ik heb last van een leer- of gedragsprobleem Ik wil mensen met leer- en concentratieproblemen kunnen helpen

Let op! belangrijke mededeling op 23 februari 2019.

Op dit moment wordt aan de websites gewerkt van www.inpp.nl en www.leerproblemen.eu . Op de home pagina kunt u de sidebar niet inzien. Door op een andere knop in de bovenbalk te drukken komt u op een andere pagina en daar is wel de sidebar met mededelingen zichtbaar. Op 29 maart 2019 wordt een 1 dagcursus in Middelburg gegeven tevens wordt er een 1 dagcursus op 12 april 2019 in Hoogland gegeven. Jur ten Hoopen geeft deze beide cursussen “Eerst bewegen, dan leren” van INPP. Het downloadformulier kan helaas niet door u aangeklikt en gedownload worden. Als u een email schrijft  met naam, adres, woonplaats en telefoonnummer naar jurtenhoopen@yahoo.com met het verzoek tot aanmelding van de cursus dan wordt de email snel door mij bevestigd. U kunt mij ook opbellen op 06 50207521. Sorry voor het ongemak…

INPP

De methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen. Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel verdwijnen. Medicijnen zijn hier niet nodig. Bij INPP kijken we naar de oorzaken achter het leerprobleem en trachten deze aan te pakken door een bewegingsprogramma. De -reflex -integratie -therapie dient dagelijks te worden uitgevoerd thuis, onder begeleiding van de ouder(s). Het bestaat uit hele eenvoudige en repetitieve oefeningen. Wij kunnen helpen met;
 • leesproblemen
 • schrijfmoeilijkheden
 • dyslexie, dyscalculie
 • dyspraxie (DCD)
 • ADD
 • ASS
 • (faal)angst, gebrek aan zelfvertrouwen
De INPP-reflex-integratie-therapie wordt uitgevoerd in meer dan 20 landen en heeft reeds duizenden kinderen geholpen sinds 1975.

INPP cursus “Eerst bewegen, dan leren door Jur ten Hoopen

1 dagcursus ‘Eerst bewegen, dan leren’ door Jur ten Hoopen op 29 maart 2019  in Middelburg en op . Voor meer informatie kunt u bellen op 06 50 20 75 21 of mailen naar: jurtenhoopen@yahoo.com Aanmeldingsformulier  voor de cursus in Middelburg nu hieronder downloadbaar. Aanmeldingsformulier (Pdf) cursusprijs en adres: Voor meer informatie over de cursus en de prijs: Informatie INPP 1 dag cursus
 • 1 dagcursus ‘Eerst bewegen, dan leren’ door Corine Huijben  vrijdag 7 juni 2019 en vrijdag 18 oktober 2019 in Waalre. Voor meer informatie: pno.huijben@dds.nl  website: PNO Huijben

INPP JAARCURSUS VOOR PROFESSIONALS

De INPP jaarcursus start op donderdag 12 september 2019 in Dorpshuis De Neng in Hoogland. Dit zijn de data voor de jaarcursus 2019/2020:
 • 12 tot en met 14 september 2019
 • 20 tot en met 23 november 2019
 • 22 tot en met 25 januari 2020
 • 12 tot en met 14 maart 2020
Volg onze jaarcursus en word een erkend INPP therapeut: Klik hier voor meer informatie

       

REFLEXEN, LEREN EN GEDRAG

Nieuwe herziene uitgave van het boek Reflexen, leren en gedrag door Sally Goddard Blythe is nu verkrijgbaar. Dit boek is een ideaal naslagwerk voor geïnteresseerden  in ontwikkelingspsychologie, leer- en gedragsproblemen bij kinderen, de neuromotorische ontwikkeling, onderwijspsychologie en de neurowetenschappen. Dit boek vertegenwoordigd de INPP methode en het gedachtengoed van Dr. Peter Blythe. Voor meer informatie over het boek: Reflexen, leren en gedrag. Reflexen, leren en gedrag is te bestellen voor €30,75 (inclusief 9% btw + € 4,95(verzendkosten)= € 35,70. Als u het boek per email besteld wordt het per omgaande verstuurd met een factuur vakliteratuur op uw eigen naam of  op naam van uw bedrijf. Graag uw naam, adres en telefoonnummer in de e-mail vermelden. U kunt het bedrag na ontvangst van de e-mail factuur per internetbankieren overschrijven. Bestellen kan bij Jur tenHoopen

EERST BEWEGEN, DAN LEREN

Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet… De leerlingen die niet schoolrijp zijn of leerproblemen hebben hebben baat bij een bewegingsprogramma zoals beschreven in het boek Eerst bewegen, dan leren. Eerst bewegen biedt een duidelijke uiteenzetting, een reeks screeningstesten en ook een volledig bewegingsprogramma aan voor kinderen. Bij aanschaf van het boek krijgt u een code om digitale videobestanden en oefen en werkformulieren op A4 formaat aan te vragen. Voor meer informatie over het boek: Eerst, bewegen, dan leren Eerst bewegen, dan leren is te bestellen voor €30,80 (inclusief 9% btw) + € 4,95 (verzendkosten)= € 35,75. Als u het boek per email besteld wordt het per omgaande verstuurd met een factuur vakliteratuur op uw eigen naam of  op naam van uw bedrijf. Graag uw naam, adres en telefoonnummer in de e-mail vermelden. U kunt het bedrag na ontvangst van de e-mail factuur per internetbankieren overschrijven. Bestellen kan bij Jur tenHoopen Als u de beide boeken (€30,75+ €30,80 + € 4,95 = € 66,50)  besteld betaald u slechts één keer de verzendkosten van €4,95. Alle bedragen zijn inclusief 9% btw.

NEUROMOTORISCHE ONRIJPHEID

Een INPP-therapeut zal zoeken naar symptomen van “neuromotorische onrijpheid”. In Chester gebruikt men de term Neuro Developmental Delay (NDD). Met deze term beschrijven we het overslaan of niet goed doormaken van een vroege ontwikkelingsfase. Elke voldragen baby wordt geboren met een set van primitieve of survival reflexen die worden geïntegreerd door het steeds volwassener wordende brein van een kind in ontwikkeling. Primitieve reflexen verdwijnen gedurende het eerste levensjaar. Door moeilijkheden tijdens de zwangerschap, geboorte en de eerste levensmaanden zou het kunnen dat het kind een andere start krijgt in het leven. Het kan dat de primitieve reflexen niet ten volle worden doorleefd en dus nog blijven nazinderen in het lichaam van een 7 jarige (of ouder). Dan houden deze primitieve reflexen, die een neuromotorische onrijpheid markeren, het motorisch en cognitief ontwikkelen van het kind tegen. Op langere termijn kan dit resulteren in frustratie, hyperactiviteit, hypersensitiviteit, onderpresteren. Kortom het kind is niet meer gemotiveerd om naar school te gaan, huiswerk te maken of voelt dat zijn inspanningen niet worden beloond. Elke reflex kan een weerslag hebben op een bepaald domein. De ene beïnvloedt het handschrift, de andere zit het stilzitten in de weg of zorgt ervoor dat het kind nog steeds in bed plast…

NEUROMOTORISCHE ONTWIKKELING

In een notedop
 • Tijdens het leven in de baarmoeder ontstaan de primitieve reflexen.
 • Primitieve reflexen huizen in de hersenstam, een zeer rudimentair deel van de hersenen.
 • Deze helpen het kind geboren worden en zouden aanwezig moeten zijn in een voldragen baby vanaf de geboorte.
 • Primaire responsen verdwijnen tijdens het eerste levensjaar door het steeds rijper worden van het brein. Posturale reflexen komen op.
 • Houdingsreflexen  reflexen ontwikkelen zich gedurende de eerste 3,5 jaren en zorgen voor het automatiseren van bewegingen, (rechtopstaande) controle, evenwicht en houding.
 • Hoe meer primitieve reflexen er nog zijn, hoe meer er sprake is van NDD of neuromotorische onrijpheid van het centraal zenuwstelsel.
Bewegen is de eerste taal van een kind. Het ABC (Aandacht, Balans en Coördinatie) is de ontwikkeling bij een kind een oefening van de grove en fijne motoriek. Als het kind nog weinig ‘woorden’ (beweging) in zijn ‘woordenschat’ (bewegingsmogelijkheden) heeft kan dit later een probleem geven bij het ‘cognitieve’ leren (non motoriek). Hierdoor kunnen beter hun leerproblemen overwinnen…

 

ERKENDE INPP THERAPEUTEN

INPP-Licentiate_UK_RGB-3.jpg Als u dit logo ziet dan weet u zeker dat deze therapeut opgeleid is door een officiële opleider van het INPP instituut. De opleiding tot INPP therapeut kan in Nederland gedaan zijn, of bij een INPP instituut in Engeland, Duitsland of Polen. De therapeut heeft een praktijk in Nederland en heeft daardoor het recht op lidmaatschap (Licentiate) bij INPP in Nederland. Deze erkenning verkrijgt iemand alleen als hij of zij voldoet aan de eisen en richtlijnen van het instituut. Op deze manier kan de kwaliteit van de INPP therapeut worden gewaarborgd. Als u op deze link klikt komt u op de INPP therapeuten pagina.

THE INSTITUTE FOR NEURO-PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY

INPP is in 1975 door Peter Blythe PhD opgericht om onderzoek te doen naar de effecten van onrijpheid in het functioneren van het centrale zenuwstelsel en vooral welke invloed dit op het leren (leerproblemen), emotioneel functioneren en gedrag heeft. Sally Goddard Blythe is de directeur van INPP wereldwijd. Jur ten Hoopen (principal) vertegenwoordigd het instituut in Nederland. Conclusie is dat dankzij deze methode (en haar therapeuten) veel kinderen met leerproblemen en volwassenen met angststoornissen geholpen kunnen worden.

10 – 12 mei 2019 BASISCURSUS BENAUDIRA

Basiscursus van de BENAUDIRA hoortraining  in Lier op lokatie Bed Muzet (lokatie is in de buurt van Antwerpen): Module 1: Basiscursus- met als hoofdthema: kinderen en jongeren met “schoolproblemen” en “AVP” (Auditieve Verwerkings Problemen). Volwassenen met “hyperacusis en spraak-begrip problemen” Voor meer informatie: www.benaudira.nl

ANDERE WEBSITE BEZOEKEN